โปรแกรมทั่วไป

React Right การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 วัน หลักสูตรนี้เป็นการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนและมีภาคปฏิบัติกับหุ่นเพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสพภัยได้ทันท่วงที โดยส่วนมากแล้วผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรจะเรียนร่วมกับหลักสูตร Diver Stress and Rescue ผู้ที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ต้องมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ...
Try Scuba การดำน้ำสำหรับเด็ก

Try Scuba การดำน้ำสำหรับเด็ก

เหมาะสำหรับเด็กๆที่ต้องการค้นพบการความตื่นเต้นใต้น้ำ จะได้ฝึกการใช้อุปกรณ์ดำน้ำเต็มชุดในสระน้ำ พร้อมกันนี้ยังได้ฝึกทักษะต่างๆคล้ายกับผู้ใหญ่เว้นเสียจากการกำหนดความลึกเท่านั้น ครูฝึกจะให้ความดูแลอย่างพิถีพิถันตลอดระยะเวลาที่อยู่ในน้ำ ประกอบกับผสมเกมส์ละเล่นเพิ่มเติมให้เกิดความสนุก...
Try Scuba Diving/ Basic Diver การดำน้ำขั้นพื้นฐาน

Try Scuba Diving/ Basic Diver การดำน้ำขั้นพื้นฐาน

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ที่ยังไม่เคยดำน้ำมาก่อนโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะชอบการดำน้ำหรือ ปล่าว เป็นการทดลองและฝึกทักษะแบบพื้นฐานโดยเน้นความปลอดภัยและความสนุกสนาน โดยการฝึกจะเริ่มด้วยการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นของการดำน้ำ รวมถึงการใช้อุปกรณ์และสัญลักษณ์การใช้ภาษามือใต้น้ำ พร้อมกันนี้ในภาคปฏิบัติในสระน้ำจะไ...