ประวัติความเป็นมาของโลตัสไดว์วิ่ง

Lotus Diving History
image-1479
Chan, the founder and owner

กลางปี พ.ศ.2542 ครูจันทร์(โกจัน) ได้มีความคิดริเริ่มที่อยากจะเปิดสถาบันการเรียนการสอนการดำน้ำขึ้นที่เกาะพะงัน ซึ่งขณะนั้น เกาะพะงันเองยังไม่มีการให้บริการด้านนี้มากนักประกอบกับแหล่งดำน้ำที่ยังสมบูรณ์ทำให้เกิดแรงจูงใจก่อสร้างโรงเรียนดำน้ำขึ้นเป็นแห่งแรกที่เกาะม้า นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้ หลังจากเปิดได้เป็นระยะเวลา2 ปีเศษ ครูจันทร์ก็ได้ประสพความสำเร็จโดยมีจำนวนนักดำน้ำเพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถรองรับกับสถานที่เดิมได้อีกต่อไป จึงได้ออกแบบอาคารสถานที่ใหม่ใกล้ๆบ้านของครูจันทร์เองในบริเวณบ้านโฉลกหลำ และก็ได้ดำเนินการจนมาถึงปัจจุบัน

สำหรับครูจันทร์แล้ว เป็นเจ้าของคนเดียวที่เป็นคนไทยและมาจากพื้นเพของเกาะพะงัน ที่ได้ก่อตั้งสถาบันฝึกสอนการดำน้ำโลตัสไดว์วิ่งขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจ ในขณะที่ร้านดำน้ำอื่นๆมาจากต่างประเทศ

เลยไม่แปลกใจว่า ทำไมครูจันทร์ ถึงทุ่มเทการดูแลทรัพยากรทางทะเลและเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการช่วยเหลือให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับการดำน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเกาะพะงันมาโดยตลอด นอกจากนี้ครูจันทร์ยังได้ประสานงานกับองค์กรสำคัญๆที่รับผิดชอบด้านปะการังเทียม จนเป็นที่มาของการวางแหล่งปะการังเทียมในพื้นที่ของเกาะพะงัน ไม่ว่าเป็นปะการังเทียมแท่งปูนหรือแท่งเหล็กขนาดใหญ่ ไว้เป็นโครงการศึกษานำร่องให้กับบ้านโฉลกหลำ พร้อมกันนี้ ได้จัดอบรมเยาวชนต้นกล้าในแต่ละปีขึ้นมาเพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด และเป็นช่องทางในการพัฒนาแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์และทะเลไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

ปัจจุบันนี้ทางครูจันทร์และสถาบันได้มีทีมงานที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ และดูแลใส่ใจให้กับลูกค้าเป็นพิเศษดุจญาติสนิทของพวกเขา ประกอบกับประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มา เพื่อจะได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจให้กับท่านที่มาใช้บริการแบบเป็นกันเอง จนได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 และปี 2558 ของ ทริบแอดไวเซอร์ (Tripadvisor)และได้การยกย่องจากนิตยสาร lonely planet และ Petit Futé ของประเทศฝรั่งเศส

จากการเริ่มต้นดำน้ำกับเรือหางยาวเมื่อ15ปีก่อน ได้พัฒนามาเป็นเรือแสงแก้ว ที่ได้ออกแบบเรือให้เหมาะสำหรับการดำน้ำโดยเฉพาะ และด้วยความเข้าใจในชีวิตชาวทะเลมาก่อนเรือที่ใช้ก็จะสามารถวิ่งไปแหล่งดำน้ำต่างๆได้อย่างรวดเร็วและทนทานต่อสภาวะคลื่นลมเป็นอย่างดี สามารถบรรทุกนักดำน้ำได้สูงสุดจำนวน 45 คน ในสภาพคลื่นลมปกติ

หลังจากปี 2552 สถาบันโลตัสไดว์วิ่ง ได้รับการยอมรับจากPADI ให้เป็นสถานฝึกสอนการดำน้ำระดับห้าดาว ซึ่งหมายถึงมาตรฐานในการเรียนการสอน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในระดับสูง อันเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ทางครูจันทร์พร้อมทีมงานยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสแบ่งปันความสนุกสนานในกีฬาดำน้ำกับทุกๆท่านที่สถาบันฝึกสอนการดำน้ำโลตัสไดว์วิ่งเกาะพะงัน

เมื่อมาถึงปี2561 สื่อการสอนในยุคโลกาภิวัตน์ ทุกอย่างก็มีการแข่งขันจนทำให้เราได้เลือก ระบบการสอนจาก SSI(Scuba School International) ที่มีศักยภาพทางการเรียนการสอน โดยเฉพาะเรียนออนไลน์ สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกและง่ายต่อผู้เรียน รวมถึงได้รับความนิยมมาแล้วทั่วโลก และประการสำคัญคุณสามารถดาวน์โหลด ได้ฟรี เราจึงได้ปรับเปลี่ยน การเรียนการสอนมาใช้ระบบ SSI ตั้งแต่ต้นปีมาแล้ว แต่กระนั้น เรายังสอนหลักสูตร PADI อยู่เหมือนเดิม แต่ราคาจะแตกต่างกันเนื่องจาก PADI บังคับให้ซื้อหนังสือในราคาที่แพงกว่ากันมาก