เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของโลตัสไดว์วิ่ง

กลางปี พ.ศ.2542 ครูจันทร์(โกจัน) ได้มีความคิดริเริ่มที่อยากจะเปิดสถาบันการเรียนการสอนการดำน้ำขึ้นที่เกาะพะงัน ซึ่งขณะนั้น เกาะพะงันเองยังไม่มีการให้บริการด้านนี้มากนักประกอบกับแหล่งดำน้ำที่ยังสมบูรณ์ทำให้เกิดแรงจูงใจก่อสร้างโรงเรียนดำน้ำขึ้นเป็นแห่งแรกที่เกาะม้า นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในป...

พันธะกิจการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

จากการประสบความสำเร็จที่ผ่านมา ของสถาบัน ล้วนแล้วมาจากพื้นฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนั้นภารกิจหลักของเราพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับชุมชน ในการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล พันธะกิจหลักของเราจึงเปี่ยมไปด้วยการปลูกฝังลูกศิษย์ลูกหาและนักท่องเที่...
เรือบริการของเรา

เรือบริการของเรา

เรือแสงแก้ว 9 เป็นเรือที่ถูกสร้างขึ้นมาตามความเหมาะสมสำหรับการดำน้ำโดยเฉพาะ จึงทำให้มีความโดดเด่นของพื้นที่ใช้สอยและความสะดวกสบาย มีความกว้าง 3.5 เมตร ยาว 21 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 375 แรงม้า สามารถทำความเร็วสูงสุดที...