โอเพ่นวอเตอร์ Open Water

ใช้เวลาเรียนประมาณ 3-4 วัน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนเอาใบประกาศนียบัตรตลอดชีพ

เป็นการเรียนหลักสูตร open water diver ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคนทั่วโลก

และเป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าฝึกสามารถฝึกฝนทักษะจนชำนาญและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะไปดำน้ำต่อเนื่อง

ในกิจกรรมต่างๆเองได้ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไปสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้

หลักสูตรนี้แบ่งเป็น 3 ภาคดังนี้

1. ภาคทฤษฏี มีหนังสือและสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ให้ศึกษาก่อน พร้อมข้อสอบแบบปรนัย

โดยจะเรียนในทั้งหมด  6 บท

2. ภาคปฏิบัติในสระน้ำ

จะมีการฝึกทักษะต่างๆจากครูฝึกเพื่อเกิดความชำนาญและความมั่นใจก่อนออกไปดำในทะเลเปิด

3. ภาคทะเลเปิด จำนวน 4 ครั้ง โดยไปดำในสถานที่มีชื่อเสียงทางการดำน้ำ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ละวันที่ทางเราจัดไป โดยความลึกไม่เกิน 18 เมตร

หลังจากจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร Open Water Diver

แบบตลอดชีพและสามารถไปดำน้ำได้ทั่วโลก

ราคานี้รวม ใบประกาศนียบัตร การใช้อุปกรณ์ อาหารเช้า

อาหารเที่ยงบนเรือ พร้อมรถรับส่ง

# หมายเหตุ ท่านที่ไม่แน่ใจเรื่องสุขภาพว่าแข็งแรงสมบูรณ์ดีมั้ย

อาจขอใบรับรองแพทย์ก่อนมาสมัครเรียนดำน้ำ

11,500Baht Book now