สคูบ้าไดว์เวอร์ Scuba Diver

ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 วัน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนเอาใบประกาศนียบัตรตลอดชีพแต่มีเวลาน้อย

เป็นการเรียนหลักสูตร Open Water Diver เพียงครึ่งทาง

เมื่อจบแล้วสามารถต่อหลักสูตรให้ครบโดยไม่มีระยะเวลากำหนด ผู้ที่มีอายุตั้งแต่

สคูบ้าไดว์เวอร์ Scuba Diver

10 ปี ขึ้นไปสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้

หลักสูตรนี้แบ่งเป็น 3 ภาคดังนี้

1. ภาคทฤษฏี มีการเรียนการสอนในห้องเรียน มีหนังสือและสื่อวีดีทัศน์ พร้อมข้อสอบแบบปรนัย

2. ภาคปฏิบัติในสระน้ำ

3. ภาคทะเลเปิด จำนวน2 ครั้ง โดยไปดำในสถานที่มีชื่อเสียงทางการดำน้ำ

โดยจะเรียนแค่ 3 บท ในทั้งหมด 6 บท

จะมีการฝึกทักษะต่างๆจากครูฝึกเพื่อให้เกิดความชำนาญและความมั่นใจก่อนออกไปดำในทะเลเปิด

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ละวันที่ทางเราจัดไป โดยความลึกไม่เกิน 12 เมตร

หลังจากจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร Scuba Diver

แบบตลอดชีพและสามารถไปดำน้ำได้ทั่วโลก แต่ต้องอยู่ในความดูแลควบคุมของมืออาชีพเท่านั้น

อาหารเที่ยงบนเรือ พร้อมรถรับส่ง

# หมายเหตุ ท่านที่ไม่แน่ใจเรื่องสุขภาพว่าแข็งแรงสมบูรณ์ดีมั้ย

อาจขอใบรับรองแพทย์ก่อนมาสมัครเรียนดำน้ำ

7,500Baht Book now