หลักสูตร SSI (Scuba Schools International)

Diver stress and Rescue การดำน้ำช่วยเหลือผู้อื่น

Diver stress and Rescue การดำน้ำช่วยเหลือผู้อื่น

ใช้เวลาเรียนประมาณ 3-4 วัน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสะสมประสบการณ์ขั้นสูง นอกจากจะเป็นการดำน้ำให้ตัวเองปลอดภัยขึ้นแล้วยังเป็นการ สร้างทักษะให้สามารถช่วยเหลือนักดำน้ำคนอื่นๆได้อีกด้วย และหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สูงที่สุดสำหรับ...
สคูบ้าไดว์เวอร์ Scuba Diver

สคูบ้าไดว์เวอร์ Scuba Diver

ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 วัน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนเอาใบประกาศนียบัตรตลอดชีพแต่มีเวลาน้อย เป็นการเรียนหลักสูตร Open Water Diver เพียงครึ่งทาง เมื่อจบแล้วสามารถต่อหลักสูตรให้ครบโดยไม่มีระยะเวลากำหนด ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไปสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ หลักสูตรนี้แบ่งเป็น 3 ภาคดังนี้ 1. ภาคทฤษฏี มีการเ...

แอดว้าน แอดเว้นเจอร์ Advanced Adventure diver

ใช้เวลาเรียนประมาณ 2-3 วัน เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผูที่มี่ประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานเทียบเท่าopen water diver ก็สามารถเข้าฝึกโปรแกรมนี้ได้ โดยการฝึกประสบการ์ทางการดำน้ำมากกว่าการเรียนในห้องเรียน นักเรียนสามารถเลือกเรียนการดำน้ำต่างๆได้ตามพอใจ เท่าที่ทางสถาบันเปิดสอนเ...
โอเพ่นวอเตอร์ Open Water

โอเพ่นวอเตอร์ Open Water

ใช้เวลาเรียนประมาณ 3-4 วัน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนเอาใบประกาศนียบัตรตลอดชีพ เป็นการเรียนหลักสูตร open water diver ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคนทั่วโลก และเป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าฝึกสามารถฝึกฝนทักษะจนชำนาญและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะไปดำน้ำต่อเนื่อง ในกิจกร...