ไดว์ไกด์ Dive Guide/ Pro Dive Guide

ใช้เวลาเรียนประมาณ 5-7 อาทิตย์ เป็นหลักสูตรที่สร้างบรรทัดฐานของมืออาชีพระดับแรก ท่านจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะระดับสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพทางด้านการดำน้ำ ทางเราจะพัฒนาคุณภาพและความสามารถให้ท่านในระดับสากล พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานกับทางสถาบันในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเป็นใบเบิกทางสำหรับการสมัครเข้าทำงานในสถาบันอื่นๆในอนาคต

หลักสูตรนี้ได้แบ่งออกไปเป็น 3 ภาคดังนี้

ภาคที่ 1 เป็นการเรียนทางภาคทฤษฎีจะเน้นการเรียนด้วยตนเอง ครูฝึกจะช่วยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นที่ต้องการเท่านั้น หนังสือส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ แต่ทางเราได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ให้กับนักเรียน

ภาคที่ 2 เป็นการฝึกทักษะ เพื่อเพิ่มพูนความชำนาญในรอบด้านของการดำน้ำ

ภาคที่ 3 เป็นการฝึกภาคสนามจริงกับครูฝึก ไม่ว่าเป็นครูช่วยเหลือหรือควบคุมกิจกรรมที่เกิดขึ้นเองแล้วแต่สถานการณ์ที่กำหนด
นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนด ให้ผู้ที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • ต้องมีอายุ 15 ปี สำหรับโปร ไดว์ไกด์ 18 ปีขึ้นไป
  • ใบรับรองแพทย์ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • มีวุฒิใบประกาศ Diver stress and Rescue,React Right, หรือเทียบเท่า
  • มีสมุดบันทึกการดำน้ำไม่น้อยกว่า 40 ไดว์
  • สามารถว่ายน้ำได้ดี
  • มีอุปกรณ์เป็นของตัวเองครบชุด(หากไม่มีทางร้านมีไว้ให้เช่า)

ในกรณีที่ท่านต้องการที่พักทางเรามีที่พักไว้บริการในราคานักเรียน หรือสามารถติดต่อบ้านเข่าให้ท่านได้ในราคาทั่วไป
ราคานี้รวมหนังสือ(Dive pro kits) ใบรับรองเป็นสมาชิก ของ SSI แท้งดำน้ำอาหารบนเรือขณะออกดำน้ำ

29,500-33,500 Baht Book now