แอดว้าน แอดเว้นเจอร์ Advanced Adventure diver

ใช้เวลาเรียนประมาณ 2-3 วัน

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผูที่มี่ประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานเทียบเท่าopen water diver

ก็สามารถเข้าฝึกโปรแกรมนี้ได้ โดยการฝึกประสบการ์ทางการดำน้ำมากกว่าการเรียนในห้องเรียน

นักเรียนสามารถเลือกเรียนการดำน้ำต่างๆได้ตามพอใจ เท่าที่ทางสถาบันเปิดสอนเป็นต้นว่า

Deep diving ดำน้ำลึก

Night diving and Limited visibitity ดำน้ำกลางคืน

Perfect buoyancy การดำน้ำเพื่อการลอยตัวพิเศษ

Navigation ดำน้ำใช้เข็มทิศขั้นสูง

Photo & Video ดำน้ำถ่ายรูป

Wreck diving ดำน้ำกับซากเรือจม

Marine Ecology เหล่านี้เป็นต้น

ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ 5 อย่าง

โดยการเรียนเหล่านี้จะไม่มีข้อสอบเพียงแต่ทำความเข้าใจตอบแบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติจริงในน้ำ

 

ราคานี้รวมหนังสือ ใบประกาศนียบัตร อาหารเช้า-เที่ยง อุปกรณ์และรถรับส่ง

11,000 Baht Book now