Assistant Instructor ผู้ช่วยครูฝึก

ใช้เวลาเรียนประมาณ 5-7 วัน หลักสูตรนี้เหมาสำหรับผู้ที่สนใจจะฝึกทักษะการสอนและเทคนิคต่างๆตามแบบฉบับของ SSI ท่านจะได้ฝึกวิธีการสอนทั้งในห้องเรียนและภาคปฏิบัติในน้ำประกอบกับทดสอบความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆที่มีในระบบการเรียนการสอน หลังจากนั้นท่านจะสามารถช่วยสอนในหลักสูตรต่างๆได้เองโดยอยู่ในการควบคุมของครูฝึก ซึ่งเป็นการสั่งสมประสบการณ์โดยตรงก่อนที่จะเข้าอบรมหลักสูตรครูฝึกในลำดับต่อไป
ผู้ที่จะเข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องผ่านการฝึกในระดับ Dive Guide/Dive Master ไดว์ไกดว์หรือไดว์มาสเตอร์มาก่อนหรือเทียบเท่าและจะต้องมีสมุดบันทึกการดำน้ำไม่น้อยกว่า 60 ไดว์
ราคานี้รวมหนังสือ Pro kitsและใบคำร้องของ SSI รวมแต่แท้งค์ อาหารและเครื่องดื่มขณะออกไปดำน้ำ

24,000 Baht Book now