Try Scuba Diving/ Basic Diver การดำน้ำขั้นพื้นฐาน

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ที่ยังไม่เคยดำน้ำมาก่อนโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะชอบการดำน้ำหรือ

ปล่าว เป็นการทดลองและฝึกทักษะแบบพื้นฐานโดยเน้นความปลอดภัยและความสนุกสนาน โดยการฝึกจะเริ่มด้วยการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นของการดำน้ำ รวมถึงการใช้อุปกรณ์และสัญลักษณ์การใช้ภาษามือใต้น้ำ พร้อมกันนี้ในภาคปฏิบัติในสระน้ำจะได้ฝึกการไล่น้ำออกจากหน้ากาก การปรับความดันในช่องหู การหายใจกับเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ(regulator)และเทคนิคต่างๆอีกมากมาย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดถัยขณะดำน้ำ จากนั้นก็จะได้ไปทดลองดำน้ำในทะเลเปิด ที่ความลึกไม่เกิน 12 เมตร พร้อมประกาศนียบัตรที่มีอายุใช้ได้อีกหนึ่งปี ผู้ที่ได้ผ่านการฝึกครั้งนี้สามารถไปดำน้ำเล่นได้อีกตามระยะเวลาในใบประกาศ โดยการควบคุมของครูฝึกแต่ละที่ๆท่านไปติดต่อตามต้องการ

ในการฝึกของโปรแกรมนี้ นักเรียนที่เข้ารับการฝึกแต่ละรุ่น จะมีจำนวนไม่เกิน 4 คน แต่เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทางเรามีนโยบายเพียง 2 คน ต่อครูฝึก 1 คน
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมและเซ็นใบอนุญาตตามแบบฟอร์มก่อนฝึกภาคต่างๆ
ราคานี้รวม การฝึกในสระน้ำ ดำน้ำไปกับทริป 2 ครั้ง อุปกรณ์ อาหารเช้า อาหารเที่ยง เครื่องดื่ม ใบประกาศและรถรับส่ง(เฉพาะพื้นที่ๆรถเข้าถึง)

#หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีเวลาไม่พอที่จะมาฝึกในสระน้ำก่อน อาจสามารถไปฝึกทักษะในทะเลก่อนการดำน้ำได้เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศคลื่นลมในทะเลว่าเหมาะสมเพียงใด แต่จำนวนนักเรียนจะไม่เกิน2 คน ต่อครูฝึก1 คน ข้อเสนอแนะ หากเป็นไปได้ทางเราแนะนำให้นักเรียนได้ทดลองฝึกทักษะในสระก่อนลงทะเลเปิดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความสนุกสนานของนักเรียนเอง สำหรับภาคทฤษฎีท่านสามารถสมัครได้ในแอพพลิเคชั่น ของ diveSSI .com ฟรี เพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า

3,750-4,250 Baht Book now